Kết nối và trải nghiệm sự khác biệt!
Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân của khách hàng

Hashtag Cafe sử dụng thông tin thu thập từ khách hàng dựa vào thông tin đăng ký tài khoản hoặc việc truy cập trên website/ứng dụng của Hashtag Cafe cho mục đích đúng đắn và cần thiết. Hashtag Cafe sẽ đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác và bảo mật các thông tin mà khách hàng cung cấp.

Hashtag Cafe có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại di động, địa chỉ email, thông tin tài khoản ngân hàng và bất kỳ thông tin nào khác nếu bạn đồng ý cung cấp cho Hashtag Cafe. Khi khách hàng sử hệ thống đặt hàng qua web, khách hàng cần phải trả lời thêm những thông tin yêu cầu. Những thông tin này sẽ giúp cho việc giao hàng đến địa điểm của khách hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Hệ thống đặt hàng qua web sẽ lưu trữ thông tin về đơn đặt hàng của khách hàng giúp khách hàng ghi nhớ và đặt lại đơn hàng cho lần mua hàng sau dễ dàng hơn.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website hashtagcafe.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi phạm sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua website/ứng dụng của Hashtag Cafe sẽ giúp Hashtag Cafe:

- Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Hashtag Cafe

- Theo dõi đơn hàng và xác nhận tình trạng đăng ký của khách hàng.

- Giải đáp thắc mắc cho khách hàng

- Cung cấp cho khách hàng thông tin về các phiên bản ứng dụng mới nhất & các bản cập nhật trên Website của Hashtag Cafe.

- Thực hiện các khảo sát khách hàng.

- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Hashtag Cafe.

- Ngăn ngừa các hoat động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoat động giả mạo khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của Khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hashtag Cafe.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hashtag Cafe thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin các nhân của mình.

4. Tổ chức cá nhân có thể tiếp cận thông tin và việc chia sẻ thông tin

Hashtag Cafe sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba không liên quan để bên thứ ba có thể sử dụng những thông tin này tiếp thị trực tiếp đến khách hàng. Hashtag Cafe có thể sử dụng các công ty có liên quan để vận hành và bảo trì website hoặc cho những mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh, và những công ty này sẽ nhận thông tin của khách hàng để thực hiện những yêu cầu trên. Hashtag Cafe có quyền chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng trong một số trường hợp cơ quan chính phủ có yêu cầu về thông tin, phục vụ mục đích điều tra hoặc những yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

Các thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký trên website hoặc ứng dụng của Hashtag Cafe có thể được chia sẻ cho bên thứ ba:

- Những nhà cung cấp do Hasthtag thuê để cung cấp một số dịch vụ thực hiện các mục đích quy định tại mục 2 Phạm vi sử dụng thông tin.

- Để đáp ứng mục đích của khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân.

- Nếu khách hàng đồng ý chia sẻ những thông tin cá nhân này.

- Nếu chính quyền yêu cầu chia sẻ những thông tin cá nhân này.

- Nếu thông tin cá nhân của khách hàng do đơn vị tiếp thị thu thập thì sẽ được cung cấp cho đơn vị tiếp thị này với mục đích nghiên cứu & tiếp thị.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- Công ty Cổ phần Hashtag Cafe

- Mã số thuế/ Số QĐ thành lập: 0315955677

- Địa chỉ: 03 Đường 104, Khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 1900 636 071

- Email: info@hashtagcafe.vn

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về đến ban quản trị website hoặc ứng dụng của Hashtag Cafe. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hashtag Cafe sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Hashtag Cafe sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cookies

Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong một Website.

Hashtag Cafe sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của khách hàng hay mục đích của khách hàng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, Hashtag Cafe cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các mục đích khác

7. Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản

Khách hàng có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng tài khoản đăng nhập vào website/ứng dụng của Hashtag Cafe trên điện thoại hoặc máy tính. Cho dù, khách hàng tự xoá các thông tin đó nhưng Hashtag Cafe có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của Hashtag Cafe để giải quyết các tranh chấp, hoặc để thực hiện các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của website/ ứng dụng của Hashtag Cafe.

8. Thay đổi về chính sách

    Nội dung của Chính sách bảo mật này có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu của Công ty Hashtag Cafe cũng như sự phản hồi của khách hàng. Khách hàng vui lòng thường xuyên cập nhật để biết về các điều khoản thay đổi trong chính sách bảo mật của Hashtag Cafe. Thêm vào đó Hashtag Cafe sẽ thông báo cho khách bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan đến các thông tin cá nhân của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng từ chối các điều khoản thay đổi tại Hashtag Cafe xin liên hệ Hashtag Cafe theo địa chỉ email info@hashtagcafe.vn. Khi khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của Hashtag Cafe, có nghĩa là khách hàng đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong chính sách bảo mật trực tuyến này


Thẻ: #privacy