Kết nối và trải nghiệm sự khác biệt!

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

Trong trường hợp Khách hàng hoàn thành đơn đặt hàng nhưng Hashtag Cafe tạm hết sản phẩm trong đơn đặt hàng và chưa kịp thời cập nhật trên Website. Hashtag Cafe sẽ liên hệ với khách hàng để hủy đơn hàng, đồng thời hoàn lại tiền cho Khách hàng.Thẻ: #link