Kết nối và trải nghiệm sự khác biệt!

Giới hạn giao hàng 

- Khung thời gian giao hàng: 7h – 21h

- Hashtag Cafe chỉ nhận giao hàng trong phạm vi 2 km so với cửa hàng gần nhất và miễn phí giao hàng.

Thời gian giao hàng

- Hashtag Cafe cam kết giao hàng trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác nhận đơn hàng.

**** Lưu ý: Thời gian giao hàng có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn so với thời gian dự kiến vì lý do thời tiết, đơn hàng tại cửa hàng hiện quá tải, địa chỉ do khách hàng cung cấp bị nhầm lẫn với các địa chỉ khác... Lúc này, Hashtag Cafe sẽ thông báo cụ thể đến khách hàng ngay khi phát sinh sự kiện gây chậm trễ việc giao hàng.

- Khi sản phẩm được Hashtag Cafe làm xong và chuẩn bị giao hàng, Hashtag Cafe sẽ gửi tin nhắn để Khách hàng nắm thông tin và theo dõi cuộc gọi từ nhân viên giao hàng.

Nếu nhân viên giao hàng không liên hệ được với khách hàng (tối đa hai cuộc gọi và mỗi lần cách nhau 2 phút), nhân viên sẽ mang sản phẩm về bảo quản tại cửa hàng Hashtag Cafe mà khách hàng đặt đơn hàng. Trong trường hợp này, Khách hàng vui lòng đến lấy sản phẩm tại cửa hàng Hashtag Cafe trong khung giờ làm việc, đồng thời Hashtag Cafe sẽ không đảm bảo về chất lượng sản phẩm. Nếu hết thời gian làm việc của Hashtag Cafe trong ngày đặt đơn hàng mà Khách hàng vẫn không tới nhận sản phẩm, đơn hàng xem như được hoàn thành, Khách hàng sẽ không được hoàn tiền và không được có bất kỳ khiếu nại nào trong trường hợp này.

Nhận hàng

Đối với Khách hàng chọn hình thức mua hàng “Đến lấy”, nếu tới giờ đến lấy sản phẩm mà Khách hàng không đến, Hashtag Cafe sẽ bảo quản sản phẩm tại cửa hàng Hashtag Cafe mà Khách hàng đặt đơn hàng. Khách hàng có thể đến lấy sản phẩm tại cửa hàng Hashtag Cafe trong khung giờ làm việc, đồng thời Hashtag Cafe không đảm bảo về chất lượng sản phẩm. Nếu hết thời gian làm việc của Hashtag Cafe trong ngày đặt đơn hàng mà Khách hàng vẫn không tới nhận sản phẩm, đơn hàng xem như được hoàn thành, Khách hàng sẽ không được hoàn tiền và không được có bất kỳ khiếu nại nào trong trường hợp này.

Thẻ: #link