Kết nối và trải nghiệm sự khác biệt!

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Hình thức thanh toán tại Hashtag Cafe là thanh toán trả trước không dùng tiền mặt thông qua việc nạp tiền vào tài khoản của Hashtag Cafe thông qua hai hình thứ sau: 

1. Qua VN pay: 

Bước 1: Chọn “Nạp tiền” ở góc phải màn hình hoặc vào tài khoản chọn “ Nạp tiền” 

Bước 2: Chọn số tiền cần nạp rồi bấm vào nút “Nạp tiền” 

Bước 3: Chọn một trong các phương thức thanh toán sau: 

+ Thanh toán qua ứng dụng hỗ trợ VNPAY QR 

+Thanh toán quét mã VNPAY QR 

+ Thẻ ATM và Tài khoản ngân hàng 

+ Ví điện tử VN pay 

Sau đó tiền hành nạp tiền vào tài khoản 

2. Trực tiếp tại cửa hàng 

Khách hàng tới cửa hàng Hashtag Cafe bất kỳ, đưa tiền mặt cho nhân viên, nhân viên sẽ nạp tiền vào tài khoản của Khách hàng tại Hashtag Cafe, khách hàng sử dụng tiền trong tài khoản để mua hàng. 

Lưu ý: - Tiền được nạp vào tài khoản của Khách hàng tại Hashtag Cafe khách hàng có thể sử dụng để mua tất cả mặt hàng trên website/ứng dụng của Hashtag Cafe. 

- Tiền đã nạp vào tài khoản của Khách hàng tại Hashtag Cafe sẽ không được rút ra với mọi hình thức.

Thẻ: #services