Giảm 10% Tổng Giá Trị Bill

Tải App mới được giảm 10% trên tổng giá trị Bill khi thanh toán.